Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 112 2011 Ttlt Btc Bkhcn"

Joint Circular No 112 2011 Ttlt Btc Bkhcn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 112 2011 Ttlt Btc Bkhcn.

Thông tư liên tịch 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch 130/<strong>2011</strong>/<strong>TTLT-BTC-BKHCN</strong>
Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV

Thông tư liên tịch 12/2006/<strong>TTLT/BKHCN-BTC</strong>-BNV
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Thông tư liên tịch 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch 49/2014/<strong>TTLT-BTC-BKHCN</strong>
Hướng dẫn quản lý tài chính của chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Thông tư liên tịch 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch 121/2014/<strong>TTLT-BTC-BKHCN</strong>
Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Thông tư liên tịch 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch 39/2005/<strong>TTLT/BTC-BKHCN</strong>
Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010”