Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 13 2014 Ttlt Byt Bnnptnt Bct"

Joint Circular No 13 2014 Ttlt Byt Bnnptnt Bct | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 13 2014 Ttlt Byt Bnnptnt Bct.

Quyết định 13/2007/QĐ-BCT

Quyết định <strong>13</strong>/2007/QĐ-<strong>BCT</strong>
Về Quy tắc xuất xứ và Thủ tục thực hiện Quy tắc xuất xứ cho Bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Cam-pu-chia