Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 139 1998 Ttlt Btc Bkhcnmt"

Joint Circular No 139 1998 Ttlt Btc Bkhcnmt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 139 1998 Ttlt Btc Bkhcnmt.

Thông tư liên tịch 1590/1997/TTLT/BKHCNMT-BXD

Thông tư liên tịch 1590/1997/<strong>TTLT/BKHCNMT</strong>-BXD
Hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 199/TTg ngày 3/4/97 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách trong quản lý chất thải rắn ở các đô thị và khu công nghiệp

Thông tư liên tịch 2215/2000/TTLT/BKHCNMT-BNG

Thông tư liên tịch 2215/2000/<strong>TTLT/BKHCNMT</strong>-BNG
Hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài