Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 139 1998 Ttlt Btc Bkhcnmt" - Trang 2

Joint Circular No 139 1998 Ttlt Btc Bkhcnmt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 139 1998 Ttlt Btc Bkhcnmt.

Quyết định 1626/1997/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 1626/1997/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý chất lượng nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai

Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 2019/1997/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Quyết định ban hành Quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng

Quyết định 64/2002/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 64/2002/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chuẩn bị và quản lý Dự án Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp phần mềm.

Quyết định 63/2002/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 63/2002/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc ban hành Danh mục nguyên vật liệu phục vụ trực tiếp cho sản xuất phần mềm mà trong nước đã sản xuất được.