Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 25 1999 Ttlt Bldtbxh Byt"

Joint Circular No 25 1999 Ttlt Bldtbxh Byt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 25 1999 Ttlt Bldtbxh Byt.

Quyết định 25/2005/QĐ-BYT

Quyết định <strong>25</strong>/2005/QĐ-<strong>BYT</strong>
Về việc ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

Thông tư 25/2011/TT-BYT

Thông tư <strong>25</strong>/2011/TT-<strong>BYT</strong>
Ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, nhưng hạn chế sử dụng và cấm sử dụng