Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 29 1999 Ttlt Bldtbxh Bqp"

Joint Circular No 29 1999 Ttlt Bldtbxh Bqp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 29 1999 Ttlt Bldtbxh Bqp.

Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT

Thông tư liên tịch 02/2015/<strong>TTLT-BCA-BQP</strong>-BYT
Hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC

Thông tư liên tịch 07/2009/<strong>TTLT-BCA-BQP</strong>-BTC
Hướng dẫn thực hiện quyết định số 41/2008/QĐ-TTG ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma tuý

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT/BQP-BTC

Thông tư liên tịch 01/2005/<strong>TTLT/BQP</strong>-BTC
Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân được huy động phục vụ quốc phòng theo Nghị định số 19/2002/NĐ-CP ngày 19/02/2002 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của nhà nước phục vụ quốc phòng

Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT/BQP-BTC

Thông tư liên tịch 75/2006/<strong>TTLT/BQP</strong>-BTC
Hướng dẫn kinh phí mua báo Quân đội nhân dân đối với cơ quan thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và đơn vị dân quân tự vệ