Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 29 1999 Ttlt Btm Bkhdt Bcn"

Joint Circular No 29 1999 Ttlt Btm Bkhdt Bcn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 29 1999 Ttlt Btm Bkhdt Bcn.

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT/BTM-BCN

Thông tư liên tịch 01/2007/<strong>TTLT/BTM-BCN</strong>
Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Thông tư liên tịch 36/1999/TTLT/BTC-BCN

Thông tư liên tịch 36/<strong>1999</strong>/<strong>TTLT/BTC-BCN</strong>
Hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản