Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 31 1999 Ttlt Btm Tcdl"

Joint Circular No 31 1999 Ttlt Btm Tcdl | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 31 1999 Ttlt Btm Tcdl.

Thông tư 66/1998/TT-TCDL

Thông tư 66/1998/TT-<strong>TCDL</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định 477/TTg ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về phụ thu cước viễn thông tại khách sạn

Thông tư 05/2001/TT-TCDL

Thông tư 05/2001/TT-<strong>TCDL</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/2001/NĐ-CP ngày 10/8/2001 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Du lịch.

Thông tư 01/2001/TT-TCDL

Thông tư 01/2001/TT-<strong>TCDL</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24/8/2000 của Chính phủ về cơ sở lưu trú du lịch