Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 32 1999 Ttlt Btc Byt"

Joint Circular No 32 1999 Ttlt Btc Byt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 32 1999 Ttlt Btc Byt.

Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT/BYT-BTC-BNV

Thông tư liên tịch 09/2003/<strong>TTLT/BYT-BTC</strong>-BNV
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT/BYT-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch 01/2005/<strong>TTLT/BYT-BLĐTBXH-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2004/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BYT-BTC

Thông tư liên tịch 10/2005/<strong>TTLT-BYT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIVhoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT/BYT-BTC-BLĐTB

Thông tư liên tịch 13/2006/<strong>TTLT/BYT-BTC</strong>-BLĐTB
Sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí