Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 32 1999 Ttlt Btc Byt" - Trang 2

Joint Circular No 32 1999 Ttlt Btc Byt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 32 1999 Ttlt Btc Byt.

Thông tư liên tịch 11/2006/TTLT/BYT-BTC

Thông tư liên tịch 11/2006/<strong>TTLT/BYT-BTC</strong>
Hướng dẫn việc khám sức khoẻ định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

Thông tư liên tịch 11/1998/TTLT/BYT-BTC-BVGCP

Thông tư liên tịch 11/1998/<strong>TTLT/BYT-BTC</strong>-BVGCP
Hướng dẫn chế độ quản lý, phân phối, sử dụng và cơ chế thu hồi vốn thuốc thiết yếu thuộc dự án Hỗ trợ y tế quốc gia và dự án Dân số - sức khoẻ gia đình

Thông tư liên tịch 88/2005/TTLT/BTC-BYT

Thông tư liên tịch 88/2005/<strong>TTLT/BTC-BYT</strong>
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của Dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại

Thông tư liên tịch 78/2005/TTLT/BTC-BYT

Thông tư liên tịch 78/2005/<strong>TTLT/BTC-BYT</strong>
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và giải ngân dự án "Chăm sóc sức khoẻ nhân dân các tỉnh Tây Nguyên" sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á và nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Thụy Điển

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 03/2006/<strong>TTLT-BYT-BTC</strong>-BLĐTBXH
Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/09/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương Binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí

Thông tư liên tịch 05/2003/TTLT/BCA-BTC-BYT

Thông tư liên tịch 05/2003/<strong>TTLT/BCA-BTC-BYT</strong>
Hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, điều trị, tư vấn người bị tạm giam, pháp nhân, trại viên, học sinh bị nhiễm HIV/AIDS trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý