Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts"

Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts.

Thông tư liên tịch 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN

Thông tư liên tịch 70/2003/<strong>TTLT/BTC-BTS</strong>-NHNN
Hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư liên tịch 27/2003/TTLT-BQP-BTS

Thông tư liên tịch 27/2003/<strong>TTLT-BQP-BTS</strong>
Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Thủy sản về hoạt động của Lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa Lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Thủy sản trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ...

Thông tư liên tịch 07/1998/TTLT/BTC-BTS

Thông tư liên tịch 07/1998/<strong>TTLT/BTC-BTS</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 358/TTg ngày 29/05/1997 của Thủ tướng chính phủ ưu đãi thuế đối với hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ.

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT/BTS-BNV

Thông tư liên tịch 01/2005/<strong>TTLT/BTS</strong>-BNV
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về thuỷ sản

Quyết định 05/2003/QĐ-BTS

Quyết định 05/2003/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục I (phần thủy sản) của Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS

Thông tư 01/2001/TT-BTS

Thông tư 01/2001/TT-<strong>BTS</strong>
Về việc sửa đổi điểm a khoản 6 trong Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT-TS-KHĐT-TC- NHNNVN ngày 17

Quyết định 718/QĐ-BTS

Quyết định 718/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc hủy Nghị quyết Liên tịch số 01/2006/NQLT-BTS-HNDVN ngày 26/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy

Thông tư 03/2006/TT-BTS

Thông tư 03/2006/TT-<strong>BTS</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020