Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 62 2013 Ttlt Btc Btp"

Joint Circular No 62 2013 Ttlt Btc Btp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 62 2013 Ttlt Btc Btp.

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC

Thông tư liên tịch 01/2006/<strong>TTLT-BTP-BNV-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

Thông tư liên tịch 08/1998/TTLT-BTC-BTP-BNG

Thông tư liên tịch 08/1998/<strong>TTLT-BTC-BTP</strong>-BNG
Hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP

Thông tư liên tịch 92/2014/<strong>TTLT-BTC-BTP</strong>-VPCP
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC

Thông tư liên tịch 12/2010/<strong>TTLT-BTP-BTC</strong>-TANDTC
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại và chế độ tài chính đối với văn phòng Thừa phát lại