Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 77 1999 Ttlt Btc Btm Tchq"

Joint Circular No 77 1999 Ttlt Btc Btm Tchq | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 77 1999 Ttlt Btc Btm Tchq.

Thông tư liên tịch 77/1999/TTLT/BTC-BTM-TCHQ

Thông tư liên tịch <strong>77/1999</strong>/<strong>TTLT/BTC-BTM-TCHQ</strong>
Hướng dẫn thi hành Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg ngày 1/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa sản xuất tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT/BGTVT-TCHQ

Thông tư liên tịch 02/<strong>1999</strong>/<strong>TTLT/BGTVT-TCHQ</strong>
Quy định công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh bằng phương tiện vận tải trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế.