Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "joint ventures"

joint ventures | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề joint ventures.

Service on foreign investment certificate application

Service on foreign investment certificate application
Foreign invested enterprises in Vietnam are founded when the organizations, individuals wish to set up the companies with 100% foreign investment capital, cooperate with Vietnamese organizations, individuals to set up joint ventures.