Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Kèm Theo"

Kèm Theo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kèm Theo.

Đền bù đất khi bị thu hồi, được những ưu đãi gì kèm theo ?

Đền bù đất khi bị thu hồi, được những ưu đãi gì <strong>kèm</strong> <strong>theo</strong> ?
Kính chào Luật Minh Khuê. Tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Tôi có mua một căn nhà nát 20m2 trên nền đất thổ cư 80m2 năm 2000 bằng giấy tay có xác nhận của phường và đã được cấp GCN QSHNƠ và QSDĐƠ năm 2002 trên GCN có ghi diện tích nhà ở là 20m2 và đất ở là 80m2

Danh mục các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch (Ban hành kèm theo Thông tư số: 08.a/2010/TT-BTP)

Danh mục các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch (Ban hành <strong>kèm</strong> <strong>theo</strong> Thông tư số: 08.a/2010/TT-BTP)
Ngày 10 tháng 05 năm 2010, Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. Để triển khai Thông tư này, Ban Biên tập xin cung cấp các văn bản có liên quan: