Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Kê Biên Tai Sản"

Kê Biên Tai Sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kê Biên Tai Sản.

Một vài suy nghĩ về vấn đề xử lý tài sản sau khi biên

Một vài suy nghĩ về vấn đề xử lý tài <strong>sản</strong> sau khi <strong>kê</strong> <strong>biên</strong>
Trong hoạt động thi hành án dân sự, các bên đương sự có quyền tự định đoạt, thoả thuận nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã được bản án, quyết định của Toà án ghi nhận. Quyền tự định đoạt cũng như nội dung, phương thức thoả thuận đó của đương sự phải tuân thủ quy định pháp luật và không được trái với đạo đức xã hội hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích của người khác.