Luat Minh Khue

kê biên tai sản

kê biên tai sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kê biên tai sản

Tư vấn về việc xử phạt hành chính có dấu hiệu tội phạm ?

Tư vấn về việc xử phạt hành chính có dấu hiệu tội phạm ?
Xin chào luật sư ! em có vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự giải đáp như sau: Người vi phạm hành chính không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện việc nộp tiền phạt hay biện pháp khắc phục hậu quả mà quá thời gian quy định thì cơ quan chức năng yêu cầu cho họ tự kê biên tài sản chung