Luat Minh Khue

kê khai thiếu

kê khai thiếu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kê khai thiếu

Xử phạt lỗi ghi nhận doanh thu không đúng kỳ tính thuế

Xử phạt lỗi ghi nhận doanh thu không đúng kỳ tính thuế
Thưa luật sư, em có một vấn đề nhờ luật sư tư vấn giúp em. Công ty em ký hợp đồng vận chuyển đá với công ty A, khối lượng công việc hoàn thành của tháng 11 và 12/ 2014 bên em xuất hóa đơn tương ứng vào tháng 1 và 2/ 2015. Tổng giá trị của 2 hóa đơn này khoảng 8 tỷ đồng.