Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Kí Hợp Đồng"

Kí Hợp Đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kí Hợp Đồng.

Bị cho thôi việc khi chưa hợp đồng lao động ?

Bị cho thôi việc khi chưa <strong>kí</strong> <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> lao động ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Mong Luật sư tư vấn cho tôi vấn đề sau: Tháng 10/2015, công ty mời tôi về làm việc với vị trí Giám Đốc Quản Lý Chất Lượng; Nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống ISO+Trợ lý cho tổng giám đốc + các công việc khác được TGĐ giao