Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "ký kết hơp đồng lao động"

ký kết hơp đồng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ký kết hơp đồng lao động.

Tư vấn về số lượng hợp đồng lao động được phép ký ?

Tư vấn về số lượng hợp đồng lao động được phép ký ?
Chào luật sư Minh Khuê. Tôi có một số vấn đề về hợp đồng lao động cần luật sư hỗ trợ giúp. Doanh nghiệp tôi có ký hợp đồng lao động cho công nhân. Vì doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động chính thức và đang đào tạo tay nghề cho công nhân, nên ký hợp đồng ngắn hạn dưới 03 tháng.