Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Kết Hôn Có Cần Hộ Khẩu"

Kết Hôn Có Cần Hộ Khẩu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kết Hôn Có Cần Hộ Khẩu.

Vần đề tách hộ khẩu ?

Vần đề tách <strong>hộ</strong> <strong>khẩu</strong> ?
khẩu vào sổ hộ khẩu bên ông ngoại. Đến khi cháu làm thủ tục kết hôn sang nước ngoài thì cần phải sổ