Luat Minh Khue

kết hôn trong quân đội

kết hôn trong quân đội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kết hôn trong quân đội

Đang đi nghĩa vụ quân thì có được đăng ký kết hôn không ?

Đang đi nghĩa vụ quân thì có được đăng ký kết hôn không ?
Thưa luật sư em tên A hiện tại em có thắc mắc xin nhờ luật sư tư vấn giúp em là: Hiện tại em đang đi nghĩa vụ quân sự ở Bộ Tư Lệnh quân khu 7, thành phố HCM. Trong thời gian này em có được phép làm đám cuới và đăng kí giấy kết hôn được không ? Kính mong luât sư giải đáp gíup em, em xin cảm ơn luật sư.