Luat Minh Khue

kê biên đất

kê biên đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kê biên đất

Kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất đã thế chấp?

Kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất đã thế chấp?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Tôi là nguyên đơn yêu trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất. Quyết định của bản án đã kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất của bị đơn để buộc bị đơn phải trả lại số tiền tương ứng cho tôi. Nhưng tài sản kê biên đã bị đem thế chấp. Vậy tôi xin hỏi việc kê biên, đấu giá nhà, đất đã thế chấp được thực hiện như thế nào?Hạ Văn Tình (Hà Nội)