Luật sư tư vấn về chủ đề "kế toán doanh nghiệp"

kế toán doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kế toán doanh nghiệp.

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015. Nội dung toàn văn như sau:

Sách 140 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp (Vũ Thu Phương)

Sách 140 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp (Vũ Thu Phương)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "140 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp" do Vũ Thu Phương biên soạn. Những sơ đồ kế toán được trình bày và giải thích chi tiết thuận tiện hơn trong công tác kế toán của doanh nghiệp.