Luật sư tư vấn về chủ đề "kế toán doanh nghiệp" - Trang 2

kế toán doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kế toán doanh nghiệp.

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu số 01b - LĐTL)

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu số 01b - LĐTL)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng chấm công làm thêm giờ được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số: 02 - LĐTL)

Mẫu bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số: 02 - LĐTL)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng thanh toán tiền lương được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu số 03 - LĐTL)

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu số 03 - LĐTL)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng thanh toán tiền thưởng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu giấy đi đường (Mẫu số: 04 - LĐTL)

Mẫu giấy đi đường (Mẫu số: 04 - LĐTL)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy đi đường được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài (Mẫu số 07 - LĐTL)

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài (Mẫu số 07 - LĐTL)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu hợp đồng giao khoán (Mẫu số: 08 - LĐTL)

Mẫu hợp đồng giao khoán (Mẫu số: 08 - LĐTL)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu hợp đồng giao khoán được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu bảng thanh toán đại lý, kí gửi (Mẫu số 01-BH)

Mẫu bảng thanh toán đại lý, kí gửi (Mẫu số 01-BH)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng thanh toán đại lý, kí gửi được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu phiếu nhập kho (Mẫu số 01 -VT)

Mẫu phiếu nhập kho (Mẫu số 01 -VT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu phiếu nhập kho được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu thẻ quầy hàng (Mẫu số 02 - BH)

Mẫu thẻ quầy hàng (Mẫu số 02 - BH)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu thẻ quầy hàng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu phiếu xuất kho (Mẫu số 02-VT)

Mẫu phiếu xuất kho (Mẫu số 02-VT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu phiếu xuất kho được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mẫu bản kiểm nghiệm (Mẫu số 03 - VT)

Mẫu bản kiểm nghiệm (Mẫu số 03 - VT)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bản kiểm nghiệm được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiêp nhỏ và vừa

Mẫu số 06 - VT ( bảng kê mua hàng )

Mẫu số 06 - VT ( bảng kê mua hàng )
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu bảng kê mua hàng được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2006 QĐ-BTC năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bản án 03/2019/HC-PT ngày 10/04/2019 về khiếu kiện quyết định hành chính thu tiền sử dụng đất

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 01/2019/TLPT-HC ngày 07 tháng 01 năm 2019 về việc kiện “Yêu cầu hủy thông báo thuế. Người ...

Rủi ro khi nhờ người khác đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu nhờ một chủ thể khác thay mình đứng tên trên GCNQSDĐ, điều này đã làm phát sinh rất nhiều tranh chấp và khó chứng minh được nguồn chứng cứ. Trong ...