Luat Minh Khue

Kết hôn không có giấy giới thiệu

Kết hôn không có giấy giới thiệu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Kết hôn không có giấy giới thiệu

Giải quyết ly hôn không có giấy giới thiệu như thế nào?

Giải quyết ly hôn không có giấy giới thiệu như thế nào?
Thưa luật sư, tôi và chồng tôi kết hôn nhưng chưa có giấy giới thiệu của địa phương. Nay chồng tôi đã kết hôn với vợ mới ở quê mặc dù chúng tôi chưa làm thủ tục ly hôn. Vậy mong luật sư tư vấn cho tôi giải quyết ly hôn trong trường hợp này?