Luat Minh Khue

Kết hôn ở nước ngoài

Kết hôn ở nước ngoài - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Kết hôn ở nước ngoài

Ly hôn khi vợ nước ngoài ?

Ly <strong>hôn</strong> khi vợ <strong>ở</strong> <strong>nước</strong> <strong>ngoài</strong> ?
Kính gửi luật sư. Cháu tên là NIL, năm nay cháu 26 tuổi. Cháu xin hỏi luật sư 1 vấn đề như sau: cháu lấy vợ năm 2012 và đã có 1 đứa con được 3 tuổi.