Luật sư tư vấn về chủ đề "kết quả đánh giá phân loại cuối năm"

kết quả đánh giá phân loại cuối năm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kết quả đánh giá phân loại cuối năm.

Thời gian ra quyết định kỷ luật cán bộ công chức là bao lâu ?

Thời gian ra quyết định kỷ luật cán bộ công chức là bao lâu ?
Thưa Luật sư! Em là công chức thuộc khối hành chính xã.Tháng 8/2012 em có sai xót trong quy trình thực hiện nhiệm vụ. UBND xã đã kiểm tra và họp kiểm điểm, nhưng đến cuối năm 2014 UBND huyện mới ban hành Quyết định kỷ luật cảnh cáo. Và năm 2014 em bị UBND xã đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ vì có quyết định kỷ luật.