Luật sư tư vấn về chủ đề "kết quả nghiên cứu"

kết quả nghiên cứu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kết quả nghiên cứu.

Quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án khoa học và công nghệ
Chúng ta đã và đang triển khai thực hiện rất nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) nhưng những vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với các kết quả nghiên cứu lại chưa được quan tâm một cách đúng mức. Bài viết dưới đây giới thiệu những nét cơ bản về vấn đề này, hy vọng chúng ta có cái nhìn đầy đủ hơn nhằm phát triển và khai thác sử dụng có hiệu quả các tài sản trí tuệ của các đề tài, dự án.