Luật sư tư vấn về chủ đề "kết quả nghiên cứu"

kết quả nghiên cứu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kết quả nghiên cứu.

Phân tích một số tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp trên thực tiễn cuộc sống

Phân tích một số tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp trên thực tiễn cuộc sống
Tranh chấp vê quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp ... là những dạng tranh chấp khá phổ biến. Tuy nhiên, cơ chế giải quyết tranh chấp quyền tại Việt Nam còn bộc lộ nhiều vấn đề pháp lý chưa theo kịp thực tiễn phát triển. Luật Minh Khuê phân tích thêm: