Luat Minh Khue

khám thai sản

khám thai sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về khám thai sản

Tư vấn về thời gian nghỉ khám thai sản ?

Tư vấn về thời gian nghỉ khám thai sản ?
Thưa Luật sư! Sau khi đọc được bài trả lời bên dưới, tôi có một vài vấn đề mong nhận được phúc đáp như sau: 1. Nghỉ khám thai là quyền của người lao động nữ, như vậy đó là "trách nhiệm" của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải hỗ trợ và theo dõi việc khám thai của lao động nữ để đảm bảo sự phát triển ổn định của thai nhi, như vậy có đúng không?