Luat Minh Khue

kháng cáo quá hạn

kháng cáo quá hạn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kháng cáo quá hạn

Tư vấn về trường hợp kháng cáo quá hạn ?

Tư vấn về trường hợp kháng cáo quá hạn ?
Kính chào luật sư. Tôi có một vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn: Tôi có đọc bài viết "Đơn kháng cáo trễ hạn", phân tích pháp lý như sau: Tại Việt Nam, một vụ án được xét xử qua hai cấp: sơ thẩm và phúc thẩm. Sau khi xử sơ thẩm, nếu đương sự không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm thì có quyền “kháng cáo”. Tuy nhiên, luật chỉ dành cho các đương sự một thời gian ngắn là 15 ngày, kể từ ngày tòa tuyên án để kháng cáo. Nếu hết thời hạn 15 ngày đương sự sẽ không còn quyền kháng cáo nữa.