Luat Minh Khue

không đóng bảo hiểm cho người lao động

không đóng bảo hiểm cho người lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về không đóng bảo hiểm cho người lao động

Làm việc hơn 2 năm không được ký hợp đồng có đúng không ?

Làm việc hơn 2 năm không được ký hợp đồng có đúng không ?
Thưa Luật sư, em có một trường hợp mong công ty tư vấn. Trường hợp như sau: Em có em gái là kế toán ( bằng đại học) làm việc ở Công Ty TNHH R. A, thời gian bắt đầu làm việc từ tháng 08/2013 đến nay. Thời gian làm việc hơn 2 năm nay nhưng không được công ty ký bất kỳ hợp đồng lao động nào, và cũng không được hưởng bất kỳ chế độ bảo hiểm nào.