Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "không đúng thứ tự"

không đúng thứ tự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề không đúng thứ tự.

Tư vấn về việc xuất hóa đơn không đúng thứ tự ?

Tư vấn về việc xuất hóa đơn không đúng thứ tự ?
Xin chào Luật sư! Em có thắc mắc rất mong nhận được sự giải đáp: em xuất hóa đơn không đúng thứ tự phải làm sao đây, em xuất hóa đơn số 0043 vào ngày 20/10/2015, còn hóa đơn số 0044 thì là ngày 19/10/2015, hóa đơn số 0043 thì đưa cho khách hàng rồi