Luat Minh Khue

không đúng thứ tự

không đúng thứ tự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về không đúng thứ tự

Tư vấn về việc xuất hóa đơn không đúng thứ tự ?

Tư vấn về việc xuất hóa đơn không đúng thứ tự ?
Xin chào Luật sư! Em có thắc mắc rất mong nhận được sự giải đáp: em xuất hóa đơn không đúng thứ tự phải làm sao đây, em xuất hóa đơn số 0043 vào ngày 20/10/2015, còn hóa đơn số 0044 thì là ngày 19/10/2015, hóa đơn số 0043 thì đưa cho khách hàng rồi