Luat Minh Khue

không đạt chuẩn

không đạt chuẩn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về không đạt chuẩn

Ràng buộc lệch chuẩn

Ràng buộc lệch <strong>chuẩn</strong>
khoát, mạnh mẽ. Tuy nhiên Dự thảo Bộ luật Lao động chuẩn bị trình Quốc hội thông qua vẫn giữ lại nhiều