Luat Minh Khue

không bệnh tật

không bệnh tật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về không bệnh tật

Tư vấn nghĩa vụ quân sự?

Tư vấn nghĩa vụ quân sự?
Em hiện là sinh viên cao đẳng kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2. Vào tháng 3 trên phường em có kêu em lên trường lấy giấy xác nhận còn đi học.