Luat Minh Khue

không có khả năng thanh toán

không có khả năng thanh toán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về không có khả năng thanh toán

Tư vấn về hợp đồng vay trả góp ?

Tư vấn về hợp đồng vay trả góp ?
Thưa luật sư, Em thắc mắc rất mong nhận được sự giải đáp như sau: em mua xe trả góp 24 tháng mỗi tháng nộp 1.660.000 đồng em trả được 18 tháng còn nợ lại 10.000.000 đồng. Có một chị gọi cho em nói do thanh toán tốt bên công ty cho vay tiếp 36.000.000 đồng, mỗi tháng nộp 2.165.000 đồng trừ tiền nợ 10.000.000 đồng em nhận được 26.000.000.