Luat Minh Khue

không có mặt tại tòa

không có mặt tại tòa - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về không có mặt tại tòa

Khởi kiện tại tòa án

Khởi kiện tại tòa án
Kính chào luật sư của công ty luật Minh Khuê. Cho mình hỏi,mình có làm ăn với người bạn và mượn tiền người đó có ghi giấy nợ (300.000.000) ba trăm triệu.Mình vì làm ăn thất bại nên không còn khả năng chi trả,mình thương lượng cho thêm thời gian để mình tìm cách xoay sở trả lại.Nhưng bạn đó không chịu và đã đi thưa kiện mình.