Luat Minh Khue

không có mã số thuế cá nhân

không có mã số thuế cá nhân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về không có mã số thuế cá nhân

Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân ?

Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân ?
Xin luật sư hướng dẫn giúp trường hợp sau : Doanh nghiệp tư nhân mua vật tư sửa chữa và thuê nhân công ngoài , nhưng không ký hợp đồng vì làm xong việc thì tính công là 6.500.000đ