Luat Minh Khue

không góp vốn

không góp vốn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về không góp vốn

Cổ đông sáng lập không góp đủ vốn ?

Cổ đông sáng lập không góp đủ vốn ?
Thưa Luật sư! Công ty em thành lập năm 2013, công ty cổ phần có 3 thành viên góp vốn, hiện tại đơn vị em chỉ có 2 thành viên góp vốn còn lại 1 thành viên họ bỏ không tham gia góp vốn, vậy a chị cho em hỏi là nếu thành viên k tham gia góp vốn thì 2 thành viên đã góp vốn đủ có quyền góp vốn tiếp đúng không a?