Luat Minh Khue

không lên lớp

không lên lớp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về không lên lớp

Thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ?

Thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ?
Xin chào Luật sư! Tôi là Hiệu trưởng của một trường Tiểu học. Trường tôi có một giáo viên, anh ấy mải chuyện làm ăn không đoái đến trường lớp, thường xuyên bỏ dạy. Trường đã lập biên bản và yêu cầu anh ấy đi làm song anh vẫn không đi.