Luat Minh Khue

không nộp bảo hiểm xã hội

không nộp bảo hiểm xã hội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về không nộp bảo hiểm xã hội

Người lao động không muốn đóng bảo hiểm xã hội ?

Người lao động không muốn đóng bảo hiểm xã hội ?
Kính gửi Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Theo quy định năm 2015 lao động bắt buộc đóng Bảo hiểm xã hội nhưng có 1 số trường hợp Người lao động vẫn không muốn đóng Bảo hiểm xã hội nhưng cuối tháng doanh nghiệp vẫn trả lương. Làm như vậy có đúng không ạ? Em cảm ơn!