Luat Minh Khue

không thực hiện đúng hợp đồng

không thực hiện đúng hợp đồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về không thực hiện đúng hợp đồng

Công trình không hoàn thành theo đúng thời hạn đã thỏa thuận

Công trình không hoàn thành theo đúng thời hạn đã thỏa thuận
Thưa luật sư. Ngày 21/8/2015, tôi có ký hợp đồng xây dựng (không có công chứng) nhà ở và phòng trọ, trong đó tôi có để thời hạn xây dựng nhà ở là 2 tháng, nhà trọ là 2 tháng nhưng thỏa thuận ngoài hợp đồng là 4 tháng hoàn thành cả 2 công trình nhà ở và nhà trọ. Đến khi hết hạn hợp đồng 2 bên đã ký nhưng công trình nhà trọ vẫn chưa xong. Cho hỏi tôi có thể kiện ra tòa án dân sự không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? Và tôi được bồi thường ra sao?