Luat Minh Khue

không viết giấy vay nợ

không viết giấy vay nợ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về không viết giấy vay nợ

Làm gì để đòi lại số tiền cho vay khi không viết giấy vay nợ ?

Làm gì để đòi lại số tiền cho vay khi không viết giấy vay nợ ?
Kính gửi Luật sư! Tôi có câu hỏi muốn hỏi Luật sư: Năm 2008 tôi có cho một người quen vay 500 triệu, do là chỗ quen biết tin tưởng nhau nên chúng tôi không viết giấy vay nợ, mà chỉ thỏa thuận bằng miệng rằng tôi cho người đó vay 500 triệu và người đó đưa tôi cầm sổ đỏ mảnh đất mang tên họ ở Thái Bình. Đến nay người đó chưa trả tôi đồng nào, tôi đã nhiều lần giục nhưng người này cứ xin khất.