Luat Minh Khue

khởi kiện đòi đất

khởi kiện đòi đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về khởi kiện đòi đất

Giải quyết tranh chấp về đất được xác định là lối đi chung?

Giải quyết tranh chấp về đất được xác định là lối đi chung?
Xin chào luật sư ,xin cho tôi hỏi tôi và nhà đối diện có tranh chấp diện tích đất khoảng 60m2, nguyên nhân là năm 1980 nhà nước chủ trương lấy kênh dẫn nước phục vụ nông nghiệp và làm đường giao thông nông thôn nên lấy phần đất của nhà đối diện và lắp đặt lên phần ranh giới giữa nhà tôi và nhà đó ( phân ranh giới khoảng 60m2 ).

Khởi kiện về hành vi bán đất của người khác ?

Khởi kiện về hành vi bán đất của người khác ?
Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Mẹ tôi có cho chị tôi 1 mảnh đất bề ngang 9 thước vợ chồng tôi đã cắm trụ chia ranh . Sau này anh rể tôi mới làm bằng khoán, khoảng 15 năm sau anh tôi muốn bán mảnh đất nhưng làm thủ tục bán đất xong thì chúng tôi mới biết số đất bán dư ra 7 tấc của tôi.