Luat Minh Khue

khởi tố hính sự

khởi tố hính sự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về khởi tố hính sự

Đòi lại tài sản là chiếc xe đã cho mượn?

Đòi lại tài sản là chiếc xe đã cho mượn?
Thưa luật sư, tôi cho bạn mượn chiếc xe dreamThái được 6 tháng rồi bạn không trả lại cho tôi. Bạn nhắn tin khất rất nhiều lần rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa trả lại cho tôi. Vậy tôi phải làm gì thưa luật sư? Xin cảm ơn!