Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "kháng án"

kháng án | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kháng án.

Xử lý về vấn đề ly hôn?

Xử lý về vấn đề ly hôn?
Tôi có quyết định ly hôn của tòa án ngày 18/08/2015, nhưng cô thư ký tòa án thương lượng bằng miệng với tôi là cho cô vợ cũ ở lại nhà 03 tháng. Nhưng đến nay cô kia cũng chưa dọn đi. Tài sản như ti vi, xe máy,tủ ...... tôi cho cô vợ cũ hết. Còn căn nhà là của cha mẹ tôi xây cho chúng tôi ở. Con trai tôi đã 20 tuổi rồi.