Luat Minh Khue

kháng án

kháng án - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kháng án

Xử lý về vấn đề ly hôn?

Xử lý về vấn đề ly hôn?
Tôi có quyết định ly hôn của tòa án ngày 18/08/2015, nhưng cô thư ký tòa án thương lượng bằng miệng với tôi là cho cô vợ cũ ở lại nhà 03 tháng. Nhưng đến nay cô kia cũng chưa dọn đi. Tài sản như ti vi, xe máy,tủ ...... tôi cho cô vợ cũ hết. Còn căn nhà là của cha mẹ tôi xây cho chúng tôi ở. Con trai tôi đã 20 tuổi rồi.