Luật sư tư vấn về chủ đề "khắc dấu doanh nghiệp"

khắc dấu doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khắc dấu doanh nghiệp.

Những quy định mới về con dấu của doanh nghiệp năm 2023

Những quy định mới về con dấu của doanh nghiệp năm 2023
Từ ngày 01/01/2021 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực có những quy định mới về con dấu của doanh nghiệp. Vậy, vấn đề về con dấu pháp nhân (dấu doanh nghiệp) có những vấn đề nào cần lưu ý ? Luật Minh Khuê hướng dẫn cụ thể: