Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Khai Hoang"

Khai Hoang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Khai Hoang.

Tư vấn về quyền sử dụng đất khai hoang ?

Tư vấn về quyền sử dụng đất <strong>khai</strong> <strong>hoang</strong> ?
Chào luật sư tư vấn, bố tôi đấu thầu đất có giấy tờ đấu thầu của hợp tác xã năm 1989 trong đó có ghi : diện tích đất trồng màu là 08 sào, diện tích đất trồng cây lâu năm là 15 sào (trừ 02 sào làm nhà), thời gian đấu thầu 50 năm. Hằng năm bố tôi đều đóng thuế đầy đủ.