Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Khai Hoang"

Khai Hoang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Khai Hoang.

Tư vấn về đất 5% và đất khai hoang ?

Tư vấn về đất 5% và đất <strong>khai</strong> <strong>hoang</strong> ?
Kính chào cty luật minhkhue, thưa luật sư, tôi có hai trường hợp về đất xin được tư vấn. 1: gia đình tôi có 96m vuông đất 5% được chia từ năm 1989 sử dụng ổn định từ đó tới nay, năm 2013 dồn ruộng gia đình tôi nhận được 7200m vuông đất làm lúa cá ở gần đó, nên tháng 3 năm 2013 gia đình tôi có làm ngôi nhà nhỏ 20m vuông kiên cố bằng bê tông và khu chuồng 40m vuông lợp ngói bơrô trên đất 5% kể trên.

Tư vấn về quyền sử dụng đất khai hoang ?

Tư vấn về quyền sử dụng đất <strong>khai</strong> <strong>hoang</strong> ?
Chào luật sư tư vấn, bố tôi đấu thầu đất có giấy tờ đấu thầu của hợp tác xã năm 1989 trong đó có ghi : diện tích đất trồng màu là 08 sào, diện tích đất trồng cây lâu năm là 15 sào (trừ 02 sào làm nhà), thời gian đấu thầu 50 năm. Hằng năm bố tôi đều đóng thuế đầy đủ.