Luat Minh Khue

khái niệm án treo

khái niệm án treo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về khái niệm án treo

Khái niệm án treo và điều kiện được hưởng án treo ?

Khái niệm án treo và điều kiện được hưởng án treo ?
Án treo là một biện pháp chấp hành hình phạt tù và được quy định cụ thể về án treo và điều kiện được hưởng án treo tại Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, cụ thể như sau: