Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "khái niệm án treo"

khái niệm án treo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khái niệm án treo.

Khái niệm án treo và điều kiện được hưởng án treo?

Khái niệm án treo và điều kiện được hưởng án treo?
Án treo là một biện pháp chấp hành hình phạt tù và được quy định cụ thể về án treo và điều kiện được hưởng án treo tại Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.