Luật sư tư vấn về chủ đề "khái niệm bất động sản"

khái niệm bất động sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khái niệm bất động sản.

Một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường Bất động sản

Một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường Bất động sản
1. Thế nào là thị trường ? Thị trường là phạm trù kinh tế tổng hợp gắn liền với quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá. Thừa nhận sản xuất hàng hoá không thể phủ định sự tồn tại khách quan của thị trường. Qua nghiên cứu và phân tích lí thuyết về thị trường của các nhà kinh điển ta thấy một số vấn đề cần lưu ý:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook