Luat Minh Khue

Khái niệm cơ bản

Khái niệm cơ bản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Khái niệm cơ bản

Khái niệm cơ bản về chỉ dẫn địa lý

Khái niệm cơ bản về chỉ dẫn địa lý
Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hoá: từ ngữ; dấu hiệu; biểu tượng; hình ảnh để chỉ: một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hoá được sản xuất ra từ đó.Chất lượng, uy tín, danh tiếng của hàng hoá là do nguồn gốc địa lý tạo nên.